logo nl small

In het kader van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan vinden rondleidingen van Kukullus momenteel met beperkingen plaats.

Stadswandelingen kunnen op dit moment alleen in Utrecht plaatsvinden. Een museumrondleiding is op dit moment alleen in het Rijksmuseum in Amsterdam en in het Museum Mauritshuis in Den Haag mogelijk. 

Hiervoor gelden deze aan de situatie aangepaste regels, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en deelnemende en andere mensen niet in gevaar te brengen: 

ór begin van de rondleiding in acht te nemen regels:

• Er kunnen maximaal 10 personen aan een rondleiding in het Rijksmuseum deelnemen.Het aantal deelnemers is mede afhankelijk daarvan, hoeveel deelnemers tot hetzelfde huishouden horen.   
• Er kunnen maximaal 8 personen aan een stadswandeling deelnemen. 

• Wie vóór begin van de rondleiding symptomen heeft die typisch zijn voor COVID-19 - zoals koorts of een verhoogde temperatuur, keelpijn, verkoudheidsklachen, hoest, een plots optredend verlies van de smaak of reukzin - neemt niet deel aan de rondleiding. 
• Wie positief getest is op het coronavirus en nog niet genezen is, neemt niet deel aan de rondleiding. 
• Wie met een persoon die ziek is van of positief getest is op het coronavirus in één huishouden woont, neemt niet deel aan de rondleiding. 
• Wie ziek was van COVID-19 en bij wie de laatst waargenomen symptomen nog geen 48 uur geleden zijn opgetreden, neemt niet deel aan de rondleiding. 
Voor begin van de rondleiding zult u opnieuw vragen hierover moeten beantwoorden. 

 

Tijdens de rondleiding gelden deze regels:

• Er wordt ten allen tijde een afstand van minimaal 1,5 meter gehouden naar alle andere deelnemers, naar de gids en naar alle andere mensen die in de stad onderweg zijn. En laten we goed opletten: anderhalve meter zijn meer dan we vaak denken. 
Elke deelnemer en de stads- of museumgids draagt een mond-neus-bescherming (‘mondkapje’) op een geschikte manier (dus onder meer over mond EN neus), als dit door landelijk, regionaal en/of lokaal gezag en/of een te bezoeken inrichting (bijvoorbeeld een museum of kerk o.i.d.) voorgeschreven of geadviseert wordt.
• Er worden geen handen geschud.  
• Er wordt indien nodig gehoest en geniest in de binnenkant van de eigen elleboog.  
• De neus wordt indien nodig gesnuit in een papieren zakdoek. Deze zakdoek wordt per ommegaande in een afvalbak gegooid of (indien die niet beschikbaar is) op een andere manier zo opgeborgen, dat er geen besmettingsgevaar voor anderen ontstaat. 

• Deze regels gelden ook voor de gids.  
• Er worden geen voorwerpen aangeraakt die de gids eventueel toont om iets uit te leggen. 

• Aanvullende instructies door de gids tijdens de rondleiding dienen opgevolgd te worden. 

Deelnemers die deze regels niet naleven lopen het risico om van de rondleiding uitgesloten te worden. 

• Afhankelijk van de condities ter plaatse kan het gebeuren dat een van te voren geplande route van de rondleiding spontaan veranderd wordt. Dit om bijvoorbeeld drukke plekken met te veel bezoekers te mijden en de inachtneming van de minimale afstand van 1,5 meter niet in gevaar te brengen. 

• De besteller van de rondleiding of de bij Kukullus bekende contactpersoon informeert alle deelnemers over deze in acht te nemen regels.  

• Kukullus behoudt zich het recht voor om een rondleiding te annuleren of te beëindigen als de gids zich niet in staat acht om de rondleiding te ondernemen, als ook in het geval van veranderde richtlijnen van de verantwoordelijke (overheids-)instellingen en van onverwacht optredende situaties, die de doorvoering van de rondleiding onmogelijk of onevenredig moeilijk zouden maken.  

 

Het klinkt streng en onplezierig, maar door inachtneming van deze regels kunnen we hopelijk wél een mooi cultureel uitje beleven en tegelijk aardig zjin voor de medemens. 
 

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Met cookies vergroten wij de functionaliteit van onze website. Zonder cookies zal deze mogelijk niet optimaal functioneren. Als je verder deze website blijft bezoeken zonder de instellingen voor cookies in je browser te wijzigen, begrijpen wij dit als toestemming voor het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar in de privacy verklaring.