logo nl small

 

Stadswandelingen in Utrecht 

Aantal deelnemers: 1 t/m 15 personen. Tijdelijk: maximaal 8 personen.

Prijzen voor de stadswandelingen 
Highlights in Utrecht 

Vrouwen van betekenis uit Utrecht 
De Utrechtse Caravaggisten en hun stad 
Utrecht in de 'Gouden Eeuw'  

Stadswandeling van 1,5 uur: 
vanaf € 135,00

Stadswandeling van 2 uur:
vanaf € 175,00

 

Rondje rond de Dom in Utrecht 

Stadswandeling van ongeveer een uur:
vanaf € 110,00

Stadswandeling van ongeveer anderhalf uur:
vanaf € 135,00

 

In Duitse voetsporen door Utrecht

Stadswandeling van 2 uur 
€ 175,00 

 

Bloemaert wandeling door Utrecht

Stadswandeling van 1,5 uur: 
vanaf € 135,00 

 

Stadswandelingen in Delft

Aantal deelnemers: 1 t/m 15 personen. Tijdelijk: maximaal 8 personen.

Stadswandeling van 1,5 uur: 
vanaf € 135,00

Stadswandeling van 2 uur:
vanaf € 175,00

Ook langere rondleidingen zijn mogelijk.

 

Museumrondleiding in het Rijksmuseum Amsterdam

Aantal deelnemers: 1 t/m 12 personen. Tijdelijk: maximaal 12 personen. 

Rondleiding van 1,5 uur: 
vanaf € 135,00

Rondleiding van 2 uur:
vanaf € 175,00

Ook langere rondleidingen zijn mogelijk.

Prijzen voor een museumrondleiding zijn exclusief entreekosten / tickets. 

 

Museumrondleiding Van Gogh Museum Amsterdam

Aantal deelnemers: 1 t/m 12 personen. Tijdelijk: maximaal 6 personen.

Rondleiding van 1,5 uur: 
vanaf € 135,00

Rondleiding van 2 uur:
vanaf € 175,00

Ook langere rondleidingen zijn mogelijk.

Prijzen voor een museumrondleiding zijn exclusief entreekosten / tickets. 

 

Museumrondleiding Mauritshuis Den Haag 

Aantal deelnemers: 1 t/m 12 personen. Tijdelijk: maximaal 8 personen. 

Rondleiding van 1,5 uur: 
vanaf € 135,00

Rondleiding van 2 uur:
vanaf € 175,00

Ook langere rondleidingen zijn mogelijk.

Prijzen voor een museumrondleiding zijn exclusief entreekosten / tickets. 

 

Museumrondleiding Centraal Museum Utrecht 

Aantal deelnemers: 1 t/m 12 personen. Tijdelijk niet mogelijk

Rondleiding van 1,5 uur: 
vanaf € 135,00

Rondleiding van 2 uur:
vanaf € 175,00

Ook langere rondleidingen zijn mogelijk.

Prijzen voor een museumrondleiding zijn exclusief entreekosten / tickets. 

 

Stadswandelingen in Kleve / Kleef

Aantal deelnemers: 1 t/m 15 personen. Tijdelijk: maximaal 10 personen.
Stadswandeling vanaf 1,5 uur: vanaf € 135,00 

 

Stadswandelingen in Düsseldorf

Aantal deelnemers: 1 t/m 15 personen. Tijdelijk: maximaal 10 personen.
Stadswandeling vanaf 1,5 uur: vanaf € 145,00 

 

Stadswandelingen in Siegen

Aantal deelnemers: 1 t/m 15 personen. Tijdelijk: maximaal 10 personen.
Stadswandeling vanaf 1,5 uur: vanaf € 135,00 

 

 

Stadswandelingen in Amsterdam

Aantal deelnemers: 1 t/m 15 personen. Tijdelijk niet mogelijk 

 

Stadswandeling van 1,5 uur: 
vanaf € 155,00

Stadswandeling van 2 uur:
vanaf € 200,00

 

 

Vertalingen

De prijs voor een Duitse of Nederlandse vertaling hangt onder meer af van het karakter van de te vertalen tekst. Het is gebruikelijk om een vertaling met een prijs per woord te factureren, daarbij uitgaand van de brontaal. Voor het bepalen van de prijs kunnen factoren als de moeilijkheidsgraad en omvang van de tekst, gewenste manier en tijdstip van aanleveren en de vraag of en hoeveel onderzoek nodig is, een rol spelen. Voor een realistische inschatting bij het samenstellen van een offerte is het daarom nuttig om vooraf een stukje voorbeeldtekst te ontvangen.

 

In het kader van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan vinden rondleidingen van Kukullus momenteel met beperkingen plaats.

Stadswandelingen kunnen op dit moment alleen in Utrecht plaatsvinden. Een museumrondleiding is op dit moment alleen in het Rijksmuseum in Amsterdam en in het Museum Mauritshuis in Den Haag mogelijk. 

Hiervoor gelden deze aan de situatie aangepaste regels, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en deelnemende en andere mensen niet in gevaar te brengen: 

ór begin van de rondleiding in acht te nemen regels:

• Er kunnen maximaal 10 personen aan een rondleiding in het Rijksmuseum deelnemen.Het aantal deelnemers is mede afhankelijk daarvan, hoeveel deelnemers tot hetzelfde huishouden horen.   
• Er kunnen maximaal 8 personen aan een stadswandeling deelnemen. 

• Wie vóór begin van de rondleiding symptomen heeft die typisch zijn voor COVID-19 - zoals koorts of een verhoogde temperatuur, keelpijn, verkoudheidsklachen, hoest, een plots optredend verlies van de smaak of reukzin - neemt niet deel aan de rondleiding. 
• Wie positief getest is op het coronavirus en nog niet genezen is, neemt niet deel aan de rondleiding. 
• Wie met een persoon die ziek is van of positief getest is op het coronavirus in één huishouden woont, neemt niet deel aan de rondleiding. 
• Wie ziek was van COVID-19 en bij wie de laatst waargenomen symptomen nog geen 48 uur geleden zijn opgetreden, neemt niet deel aan de rondleiding. 
Voor begin van de rondleiding zult u opnieuw vragen hierover moeten beantwoorden. 

 

Tijdens de rondleiding gelden deze regels:

• Er wordt ten allen tijde een afstand van minimaal 1,5 meter gehouden naar alle andere deelnemers, naar de gids en naar alle andere mensen die in de stad onderweg zijn. En laten we goed opletten: anderhalve meter zijn meer dan we vaak denken. 
Elke deelnemer en de stads- of museumgids draagt een mond-neus-bescherming (‘mondkapje’) op een geschikte manier (dus onder meer over mond EN neus), als dit door landelijk, regionaal en/of lokaal gezag en/of een te bezoeken inrichting (bijvoorbeeld een museum of kerk o.i.d.) voorgeschreven of geadviseert wordt.
• Er worden geen handen geschud.  
• Er wordt indien nodig gehoest en geniest in de binnenkant van de eigen elleboog.  
• De neus wordt indien nodig gesnuit in een papieren zakdoek. Deze zakdoek wordt per ommegaande in een afvalbak gegooid of (indien die niet beschikbaar is) op een andere manier zo opgeborgen, dat er geen besmettingsgevaar voor anderen ontstaat. 

• Deze regels gelden ook voor de gids.  
• Er worden geen voorwerpen aangeraakt die de gids eventueel toont om iets uit te leggen. 

• Aanvullende instructies door de gids tijdens de rondleiding dienen opgevolgd te worden. 

Deelnemers die deze regels niet naleven lopen het risico om van de rondleiding uitgesloten te worden. 

• Afhankelijk van de condities ter plaatse kan het gebeuren dat een van te voren geplande route van de rondleiding spontaan veranderd wordt. Dit om bijvoorbeeld drukke plekken met te veel bezoekers te mijden en de inachtneming van de minimale afstand van 1,5 meter niet in gevaar te brengen. 

• De besteller van de rondleiding of de bij Kukullus bekende contactpersoon informeert alle deelnemers over deze in acht te nemen regels.  

• Kukullus behoudt zich het recht voor om een rondleiding te annuleren of te beëindigen als de gids zich niet in staat acht om de rondleiding te ondernemen, als ook in het geval van veranderde richtlijnen van de verantwoordelijke (overheids-)instellingen en van onverwacht optredende situaties, die de doorvoering van de rondleiding onmogelijk of onevenredig moeilijk zouden maken.  

 

Het klinkt streng en onplezierig, maar door inachtneming van deze regels kunnen we hopelijk wél een mooi cultureel uitje beleven en tegelijk aardig zjin voor de medemens. 
 

 

Het Goethekabinet  

goethekabinett project41.largeGa mee en beleef het Weimar van Goethe samen met een échte kenner en bewonderaar van Goethe. Het Goethekabinet verzorgd tal van workshops, lezingen en arrangementen rondom Johann Wolfgang von Goethe en het buitengewoon boeiende werk dat hij voor ons achterliet. De onderwerpen van het Goethekabinett lopen uiteen van Die Leiden des Jungen WertherVrouwen rondom Goethe, landschapsparken en tuinen tot aan Goethe als tekenaar of verzamelaar.

 

Kunst in Dresden 

Wie zich interesseert voor een reis naar Dresden en de Duitse regio Saksen is bij Kunsttour Dresden aan het goede adres. Het omvattende aanbod van stadswandelingen en museumrondleidingen is ook bijzonder aantrekkelijk voor Nederlandse gasten, die bijvoorbeeld interesse in de speciale rondleiding "Harry Mulisch in Dresden. Het stenen bruidsbed" hebben.

 

Verita's Visit

logo Veritas Visit cycling Holland countryside tours  eventsDe Nederlandse cultuur en geschiedenis komen tot leven tijdens de recreatieve fietstours en evenementen van Verita's Visit. Fiets met Verita mee van Den Haag centrum naar het strand, ontdek alles over watermanagement in de omgeving van Delft, geniet van smakelijk lokaal geteeld groente en fruit in het Westland, luister naar de gepassioneerde verhalen van een tulpenkweker in de Bollenstreek of beleef het volledige kaasmaakproces in de regio van Gouda of Woerden. 

De tours en activiteiten van Verita's Visit zijn een ideale manier om het Nederlandse landschap volledig in je op te nemen, de eeuwoude tradities van verschillende regio's van dichtbij mee te maken en te proeven van ambachtelijke producten. Je persoonlijke begeleider spreekt Engels, Spaans en Nederlands. Begeleiding in andere talen op aanvraag. Alle tours en activiteiten zijn aan te passen aan jouw wensen.

Alles waar jij blij van wordt, vind je bij de (fiets) tours en evenementen van Verita's Visit.

 

Kukullus respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Kukullus verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Kukullus gebruikt uw gegevens om communicatie, opdrachten, boekingen en bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Kukullus zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming. Kukullus verplicht zich om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij wijzen erop dat datatransport via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) met veiligheidslacunes gepaard kan gaan. Volledige bescherming van data tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:

Kukullus
Claudia Schipper
Spechtenkamp 76
3607 KD Maarssen
Telefoon: 0346-561243                     
Mobiel: 06-27443706
E-mail: i n f o [a t] k u k u l l u s . n l

 

Verwerking van gegevens door Kukullus

Kukullus gebruikt de verzamelde gegevens om zijn klanten en bezoekers van deze website de volgende diensten te leveren: Voor communicatie over het aanbod of de expertise van Kukullus heeft Kukullus contactgegevens zoals e-mailadres of telefoonnummer nodig. Voor offertes, opdrachten, boekingen en bestellingen heeft Kukullus uw naam, e-mailadres, factuuradres, evt. afleveradres nodig, eventueel ook zakelijke gegevens zoals uw BTW-nummer en KvK-nummer. Voor de communicatie over offertes, opdrachten, boekingen en bestellingen heeft Kukullus contactgegevens zoals e-mailadres of telefoonnummer nodig.

Mochten (een deel van) deze gegevens niet aan Kukullus beschikbaar gesteld worden, bestaat de mogelijkheid dat de communicatie over de diensten van Kukullus niet of niet voldoende tot stand kan komen en/of dat een dienst van Kukullus niet aangeboden en/of uitgevoerd kan worden.

Gegevens over het gebruik van deze site en de feedback die Kukullus van zijn bezoekers krijgt helpen ons om deze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Kukullus, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze site of het daar of hier boven genoemde e-mail-adres of telefonnummer.

Kukullus maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Elke besluitvorming van Kukullus over de door Kukullus verstrekte diensten aan personen die gegevens met Kukullus gedeeld hebben, gebeurt door een mens en is gebaseerd op het individuele geval.

Kukullus bewaart de verstrekte persoonsgegevens van personen die klanten worden, zeven jaar lang, in overeenstemming met de geldende fiscale wetgeving.
Gegevens van personen die na verstrekking van hun persoonsgegevens niet klant van Kukullus worden, worden twee jaar lang bewaard.

 

Rechten van betrokkenen m.b.t. persoonsgegevens

Betrokken personen hebben volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR) - rechten wat betreft de door Kukullus opgeslagen persoonsgegevens. Dit zijn de volgende rechten: het recht op inzage, het recht op rectificatie en aanvulling, het recht op vergetelheid, het recht op dataportabiliteit, het recht op beperking van de verwerking, rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering en het recht van bezwaar.
Tevens hebben betrokken personen het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken.

Betrokken personen kunnen een klacht kan indienen bij de relevante privacytoezichthouder indien zij aanleiding hiervoor zien. In Nederland is deze toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kukullus helpt u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u van een van deze rechten gebruik wenst te maken. Hiervoor kunt u contact opnemen zoals hierboven beschreven.
In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Cookies

Wat is een cookie? Kukullus maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek van deze site geen cookies ontvangt. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vind u onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval mogelijk niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kan Kukullus u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kan Kukullus zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Kukullus kan zijn dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onszelf
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Server-Log-Files

De provider van deze website genereert automatisch informatie in zo genoemde server log files en slaat deze op, server log files die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

• Browser type / browser versie
• Gebruikt besturingssysteem
• Referrer URL
• Hostnaam van de contact makende computer
• Tijdstip van de serveraanvraag
• IP adres

Deze data zijn niet aan een bepaalde persoon te koppelen. Een koppeling van deze data met andere databronnen vindt niet plaats. Wij behouden ons voor om deze data achteraf te controleren als er concrete aanknopingspunten voor onrechtmatig gebruik bekend worden.

 

Social media buttons

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen ("tweeten") op sociale netwerken als LinkedIn, Xing, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Xing, Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Kukullus heeft daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn, Xing, Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die deze bedrijven kunnen verzamelen wordt door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn angesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
www.Cookierecht.nl
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/waarvoor-dienen-cookies/
Consumentenbond: Cookies verwijderen
www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-uitschakelen/
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising
www.youronlinechoices.eu/

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Met cookies vergroten wij de functionaliteit van onze website. Zonder cookies zal deze mogelijk niet optimaal functioneren. Als je verder deze website blijft bezoeken zonder de instellingen voor cookies in je browser te wijzigen, begrijpen wij dit als toestemming voor het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Ga voor meer informatie naar in de privacy verklaring.