logo en small

 

"Again thank you very much for the good guided tour in the Mauritshuis. We have all spent great days in Delft and The Hague - regardless of our golfplay... From now on, we are back to our daily routine, ....
But you, we will keep in good memory."

("Nochmal unser herzliches Danke für die gute Führung im Mauritshuis. Wir alle haben wunderbare Tage in Delft und Den Haag erlebt,--ganz unabhängig von unseren Golfspielen... Ab jetzt hat uns der Alltag wieder,--
Sie aber ,werden wir in guter Erinnerung behalten.")

I.B. on a guided museum tour in the Mauritshuis in The Hague.

 


"Dear Mrs. Schipper,
your guided tour of 2 hours along the highlights in the Rijksmuseum was the absolute summit of our one-day-excursion to Amsterdam. 
Not only the very sharp explanations of the single works were highly interesting, but especially so the very good embedding of the works into the historical and art historical context of their time. 
You faced our many questions with a lot of knowledge.
It was a great pleasure for my wife and me
."

("Liebe Frau Schipper,
Sie haben uns mit Ihrer 2stündigen Führung durch die Highlights des Rijksmuseums den absoluten Highlight unseres 1tägigen Ausflugs nach Amsterdam bescheert.
Hoch interessant waren nicht nur die sehr pointierten Erklärungen der einzelnen Werke, sondern vor allem auch die sehr gute Einbettung der Werke sowohl in die historischen als auch die kunsthistorischen Zusammenhänge der Zeit.
Sie haben sich unseren vielen Fragen sehr kenntnisreich gestellt.
Es war ein großes Vergnügen für meine Frau und mich.")

Marianne und Wolfgang Billstein, Kronberg i.T. (Germany), on a guided museum tour in the Rijksmuseum in Amsterdam

 

 

"On Friday July 6th, we have made a guided city tour Düsseldorf with Kukullus. This happened during our day out with the works council. At exactly 3 PM we gathered at the agreed meeting point and the walk could start. For two hours, our guide took us through the history of Düsseldorf. Many interesting stories, anecdotes and humor. We all were captivated and listened to these stories. This way, we have experienced Düsseldorf in a much different way, I myself get here regularly, but then only for shopping. Because of these stories, I now look differently at Düsseldorf, thanks to Kukullus.
As we were a mixed group of various ages, the walk of 2 hours was experienced as demanding by some. A stop in between is to be recommended. Just to sit down for a moment and have a drink. Our approach was to get to know Düsseldorf a little. 
Luckily Kukullus had given the advice to wear solid shoes, this was very welcome so we were well prepared to start the walk. 
All together a very nice experience a.o. thanks to Kukullus."

"Op vrijdag 6 juli hebben we een stadswandeling gemaakt in Dusseldorf met Kukullus. Dit was in het kader van een uitje met de Centrale Ondernemingsraad.
Precies om 15.00u hebben we ons verzameld bij het afgesproken trefpunt en kon onze wandeling beginnen.
Onze gids heeft ons in 2 uur tijd meegenomen in de historie van de stad Dusseldorff.
Veel interessante verhalen, anekdotes en humor. Wij allen luisterden geboeid naar deze verhalen.
We hebben op deze manier heel anders de stad Dusseldorff ervaren, zelf kom ik met de regelmaat hier maar dan alleen om te shoppen.
Door deze verhalen kijk ik nu met een ander oog naar Dusseldorff waarvoor dank aan Kukullus.
Daar wij een gemixte groep waren bestaande uit uiteenlopende leeftijden werd de wandeling van 2 uur aan een gesloten wel als pittig door sommigen ervaren.
Een tussenstop is dan aan te bevelen. Even de beentjes van de grond en een drankje doen. Voor ons was de insteek om Dusseldorf een beetje te leren kennen.
Gelukkig hadden we het advies gekregen van Kukullus om stevige stadsschoenen te dragen, dat was zeer welkom zodat wij goed voorbereid aan de wandeling begonnen.
Al met al een hele leuke ervaring mede dankzij Kukullus."

C.P., Neerkant (The Netherlands), about a guided city walk in Düsseldorf (Germany).

 

 

"I would like to sincerely thank you for the great guided tour in the Rijksmuseum.
It was a really successful surprise for my husband's birthday.
This has been on his wish list for a long time and I am glad I found you.
Also my parents in law have had a nice, instructive afternoon (although the already knew a lot ?).
I will certainly recommend you when people would like to do this, we have learned a lot from it."

("Ik wil jou oprecht nog even heel erg bedanken voor de geweldige rondleiding door het Rijksmuseum.
Het was voor mijn jarige man echt een hele geslaagde verrassing.
Dit stond al heel lang op zijn lijstje en ben blij dat ik jou heb gevonden.
Ook mijn schoonouders hebben een hele leuke leerzame (hoewel zij al veel wisten ?) middag gehad.
Ik zal jou zeker aanbevelen als mensen dit willen gaan doen wij hebben er veel van geleerd.")

Kitty Hulshoff, Amsterdam (The Netherlands), on a guided museum tour in the Rijksmuseum in Amsterdam

 

 

"I wanted to thank you cordially for the nice and lively tour in the Rijksmuseum last Saturday, also on behalf of all English friends. They were very enthusiastic and enjoyed it." 

(Ik wilde je nog hartelijk bedanken voor de leuke en levendige tour door het Rijksmuseum afgelopen zaterdag, mede namens alle Engelse vrienden. Ze waren heel enthousiast en hebben er van genoten.)

Loes Vrij, Amsterdam (The Netherlands), on a guided museum tour in the Rijksmuseum in Amsterdam

 

 

Kukullus city walk Jan Six in Amsterdam. Photograph: Hans van der Putten"Despite the cold weather, it was an exceptionally successful tour in Amsterdam for the members of our reading group from Nieuwerkerk aan den IJssel. With the information during the walk, we acquired a better understanding of Jan Six and the 17th century. The guide was well prepared and was able to tell many peculiarities about the still existing buildings from the time of their inhabitants. I can certainly recommend Kukullus for this tour and other guided tours."

(Ondanks de koude was het voor de leden van onze leeskring uit Nieuwerkerk aan den IJssel toch een bijzonder geslaagde rondleiding door Amsterdam. Met de informatie bij de wandeling van de gids hebben we een beter beeld gekregen van Jan Six en zijn omgeving in de 17de eeuw. De gids had zich goed ingelezen en kon veel bijzonderheden vertellen over de nog steeds bestaande gebouwen uit die tijd en hun bewoners. Ik kan Kukullus zeker aanbevelen voor deze en andere rondleidingen.)

Hans van der Putten  (The Netherlands), on the guided city walk "Jan Six and the Golden Age in Amsterdam"

 

 

"Many thanks for your great guided tour, the explanations and enthusiasm!
We have all learned something this afternoon and that is, even at our age, surprising and fun!
See you next time!"

(Heel hartelijk dank voor je geweldige rondleiding, uitleg en enthousiasme !
We hebben allemaal wat geleerd vanmiddag en dat is, zelfs op onze leeftijd !, verrassend en leuk ! ?
Tot een volgende keer !)

Berti Bos from Maaseik (Belgium) on a guided museum tour in the Rijksmuseum in Amsterdam.

 

 

"A compelling and instructive tour!
On 19th of November, 2017, I received a wonderful present from my wife: With family and friends, we walked “in the footsteps of Jan Six”. Born and raised in Amsterdam, I thought to know the city and its history quite well. What a pleasant surprise being guided by Dr. Claudia Schipper. Her wide knowledge of history and her explanations during the tour, solid and easily accessible to everyone, opened many windows to the subject and the city. The disclosure of insider tips on locations for lunch and similar was a welcome intermission. I have attended quite some guided city walks through the years. This one rose head and shoulders above them!
A tip: visit the exhibition “Dutch Masters” in the Hermitage [Amsterdam], just opposite the house of the current Jan Six. Then you will hear his voice with various paintings."

(Een boeiende en leerzame tocht!
Op 19 november 2017 kreeg ik van mijn vrouw een prachtig cadeau: met familie en vrienden traden we “In de voetsporen van Jan Six”. Als geboren en getogen Amsterdammer dacht ik de stad en zijn geschiedenis aardig in beeld te hebben. Des te groter de aangename verrassing gegidst te worden door Dr. Claudia Schipper. Haar brede kennis van de geschiedenis en zeer gedegen en voor eenieder goed te volgen uitleg tijdens de rondleiding opende vele vensters op onderwerp en stad. Dat daarbij waar toepasselijk ook als “geheimtip” aan te merken lunchlocaties en dergelijke werden onthuld zorgde voor een aangename onderbreking. Heb in de loop der jaren vele stadsrondleidingen meegemaakt . Deze stak er met kop en schouders boven uit!
Een tip: bezoek voor 27 mei 2018 ook de tentoonstelling “Hollandse Meesters” in de Hermitage, tegenover het huis van de huidige Jan Six. Dan hoort u ook diens stem bij diverse schilderijen.)

Henk Tromp  (The Netherlands) on the guided city walk "Jan Six and the Golden Age in Amsterdam"

 

 

"We visited the exhibition 'The Golden Age'. From the on line booking up to the tour itself, everything was perfect. We were a group of 8 people. The tour 'The Golden Age' in the Rijksmuseum, guided by Mrs. Schipper, was a real experience. 
With her lively presented knowledge of the objects as well as the museum's history, 
Mrs. Schipper inspired us. For us it was an eventful [day] in Amsterdam. I can only recommend a guided tour like this one to everyone." 

(Wir besuchten Die Ausstellung „ Das goldene Zeitalter"
Angefangen von der Online-Buchung bis zum Schluß der Führung hat alles perfekt geklappt. Wir waren in einer Gruppe von 8 Personen. Die von Frau Schipper geführte Tour „Das goldene Zeitalter" durch das Rijksmuseum war ein echtes Erlebnis.
Frau Schipper hat uns mit ihrem lebendig vorgetragenden Wissen über die Exponate sowie über die Geschichte des Museums begeistert. Es war für uns ein ereignisreicher in Amsterdam. Eine solche Führung kann ich wirklich jedem empfehlen.)

Wilfried Wittjohann, Düsseldorf (Germany), on a guided museum tour in the Rijksmuseum in Amsterdam.

 

 

"We would really like to thank you again for the guided tour. Our English guests and us, we have enjoyed your professionalism. The explanations on the charlatanry in the doctor-patient painting hit the bull's eye. The other highlights, too, were chosen with care. 
The sea battles were good for some humbleness on our guests' side and the dollhouse was, in light of the recent thriller, hole-in-one.
We will certainly recommend you when asked."

(Graag willen we jou nogmaals bedanken voor de rondleiding. Onze engelse gasten en wij hebben genoten van jouw professionaliteit. De uitleg omtrent de charlatanerie in het dokter-patient schilderij was een schot in de roos. Ook de andere highlights waren zorgvuldig uitgekozen. 
De zeeslagen waren goed voor wat nederigheid bij onze gasten en the dollhouse was gezien de recente thriller een schot in de roos. 

We zullen je zeker aanbevelen indien daarom gevraagd wordt.)

Erik en Simone de Laat, Bilthoven (The Netherlands),  on a guided museum tour in the Rijksmuseum in Amsterdam.

 

 

"We would like to thank you again cordially for the beautiful tour in the great Rijksmuseum. It was very informative, marvelously presented  by you and very entertaining. I am saying this because we really are no art experts, but we were very interested in the important works of art and the museum building. We could not have had a better and more stimulating guided tour.
We wish you a lot of pleasure and enthusiasm for your work in the future." 

(Wir möchten uns noch einmal sehr herzlich für die schöne Führung durch das grossartige Rijksmuseum bedanken. Es war sehr informativ, wunderbar von Ihnen präsentiert und sehr kurzweilig.Ich sage das, weil wir wirklich keine Kunstkenner sind, aber uns dennoch für die bedeutenden Werke und den Bau des Museums interessiert haben. Wir hätten keine bessere und anregendere Führung haben können.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und Begeisterung bei Ihrer Arbeit.)

Heike Pohl, Wehrheim (Germany)on a guided museum tour in the Rijksmuseum in Amsterdam.

 

 

 


This website uses cookies. Cookies enhance the functionality of this website and make it easier for us to provide you with our services. If you continue visiting this website without changing the cookie settings in your browser, you agree to our use of cookies on this website. More information can be found in our Data Privacy Statement.